Gcina Impilo Yam gospel music mp3 download + Lyrics

Lyrics
Oh, my strength, you’ll save my health (my health)Oh, somandla uzuyigcin’impilo yami (impilo yami)Oh, my strength, you’ll save my health (my health)Oh, somandla uzuyigcin’impilo yami (impilo yami)(Hallelujah)(Hallelujah)(He played Cleo, he ate Cleo, he ate Cleo)(Wadlala Cleo wadla Cleo wadla Cleo)Oh, Almighty, you will save my health (you will save my healthOh, Somandla uzuyigcin’impilo yami (uzugcin’impilo yamYou also protect my soulUphinde ukhusel’umoya wamiProtect my soul (protect my soul)Ukhusele umoya wami (ukhusel’umoya wami)Almighty save my health (save my health’)Somandla zuugcin’impilo yami (uzugcin’impilo yam’)You protect my spirit again (protect my spirit)Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (ukhusel’ umoya wam’)
Please stand up nowAI ng’cela nime ngenyawo manjeIt’s getting worse now I-I-I-I (come on) take your oath come closer don’t be afraid I-I-I-I-IKuyonakala ke manje I-I-I-I-I (woza) shaya isbhambatho sakho sondela ungasabi I-I-I-I-IIt’s going bad now, it’s going bad now here’s this I-I-I-I (come come) come closer don’t be afraid hallelujah!Kuyonakala ke manje, kuyonakala manje nayi lento I-I-I-I-I (woza woza) sondela ungasabi haleluja!I-I-I-I (come come)I-I-I-I-I (woza woza)
Oh, Almighty, you will save my health (You will save my health’)Oh, Somandla uzuyigcin’impilo yami (Uzugcin’impilo yam’)You protect my soul again (protect my soul)Wena uphinde ukhusel’umoya wami (ukhusel’umoya wam)Because I’ll go (I’ll go look at you eeee) look at you all the time (always)Ngoba mna ndohamba (ngizohamba ndijonge kuwe eeee) ndijonge kuwe ngamaxesha onke (ngamaxesha onke)Because I’m going to look at you (I’m going to look at you)Ngoba mna ndizohamba ndijonge kuwe (ndizohamba ndijonge kuwe eee)Always, always (Always)Ngamaxesha onke, ngamaxesha onke (Ngamaxesha onke)Tilolololololo (tilolololololo) tilololololololo (tilolololololo)Tilolololololo (tilolololololo) tilololololololo (tilololololololo)Tilolololololo (tilolololololo) tilololololololo (tilolololololo)Tilolololololo (tilolololololo) tilololololololo (tilololololololo)
Because I’m going to look at you (I’m going to look at you)Ngoba mna ndohamba, ndijonge kuwe(ndizohamba ndijonge kuwe eee)Always), always (Always)Ngamaxesha onke), ngamaxesha onke (Ngamaxesha onke)Because I’m going to look at you (I’m going to look at you eeeeNgoba mna ndohamba, ndijonge kuwe(ndizohamba ndijonge kuwe eeeeAt all times), at all times (at all times) at all timesNgamaxesha onke), ngamaxesha onke (ndamaxesha onke) ngamaxesha onkeAll the times (all) let me hear you sayAmaxesha onke (onke) let me hear you say (wesomandla uzuygcin’ impilo yami)
Come come comeWoza woza wozaThe Almighty will protect my health (my health)Wesomandla uzuygcin’ impilo yami (impilo yami)The Almighty will protect my health (my health)Wesomandla uzuygcin’ impilo yami (impilo yami)The Almighty will protect my health (my peace)Wesomandla uzuygcin’ impilo yami (impolo yami)Oh Father please save my healthOh Bawo ndiyacela uygcin’ impilo yami

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *